Thông tin sản phẩm

  • Mặt bàn UV
  • PVC bọc mút
  • Hộc kéo gỗ thông
  • Kính mây, ghế không tựa

Bàn trang điểm thông minh GR-BTĐ20

3.400.000 

HỖ TRỢ TRẢ GÓP QUA THẺ
Visa, Master Card, JCB, AMEX